چگونه پیامهای تبلیغاتی که دارند از اعتبار پول کم میکنند را حذف کرد


شاید برای شما پیش آمده باشد که به سامانه های پیامکی برای مسابقات یا قرعه کشی ها و ... پیامک ارسال کرده باشید. و از اعتبار شما کسر شده باشد و یا روی قبض شما هزینه اضافه آمده باشد.

برای اینکه متوجه شوید در کدام یک از این سرویس ها عضو هستید مراحل زیر را انجام دهید:

پیامک