گروه مشاوره یسنا

مشاهده سایت گروه مشاوره یسنا

این سایت یکی از استارتاپ های موفق حوزه کاری حقوق بوده است

از امکانات پیشرفته طراحی سایت این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مشاهده پرسش و پاسخ های کاربردی و کلیدی در حوزه حقوق

مشاهده قراردادها و دادخواست های موجود در زمینه تمامی حرفه ها

محاسبه هزینه دادرسی

محاسبه مبلغ دیه بر اساس سال

محاسبه هزینه دیه بر اساس انتخای اعضای بدن

محاسبه هزینه تاخیر و تادیه

ساخت قرارداد بر اساس دریافت اطلاعات شخصی کافرما و پیمانکار و دانلود قرارداد به صورت pdf

مشاهده تمامی قوانین کتاب قانون

مشاهده وکلای دادگستری مرکز تهران

همچنین گروه طراحان ره وب طراحی اپلیکیشن این گروه را در دو نسخه اندرویید و ios  به بهترین شکل ممکن پیاده سازی نمودند