بازاریابی و برندینگ

برگزاری دوره های تخصصی و فوق تخصصی بازاریابی دیجیتال در حوزه وب و تلگرام و اینستاگرام توسط اساتید حرفه ای و موفق  در این حوزه