طراحی سیستم تیکت

شرکت ره وب سیستم تیکت را برای راحتی کار و سازماندهی کاربران و مشتریان سایت ها طراحی و ارائه کرده است. در این سیستم شما می توانید بدون نیاز به محیطی غیر از سایت خودتان به راحتی با کاربرانتان در تماس باشید.

سیستم تیکت در جهت پاسخگویی به مشتریان بصورت مکانیزه و پیگیری تمام موارد منتقل شده بین مشتری و شرکت طراحی شده است. در این سیستم شما بر اساس قسمت های مختلف کار خودتان می توانید دپارتمان های مختلفی ایجاد کنید و افراد زیرمجموعه را برای دریافت تیکتها در هر دپارتمان قرار دهید. همچنین مشتریان این امکان را دارند که در لحظه تیکتی را به اکانت تلگرام کارمندان شرکت در هر دپارتمان ارسال کنند و از همان طریق نیز پاسخ دریافت کنند.

امکانات زیاد دیگری نیز برای سیستم تیکت در نظر گرفته شده است، از جمله امکان افزودن فایل و مدیا (عکس، ویدیو، ...)، امکان پیگیری موارد قبلی و درخواست بررسی مجدد و امکان جستجوی تیکت.