طراحی سیستم مدیریت کار

هر شرکت و سازمان بزرگی به یک سامانه مدیریت کار و برنامه ریزی شغلی نیاز دارد تا بتواند از کارها و پروژه هایی که انجام شده اند و یا در دست انجام هستند و همچنین روند رشد و انجام آنها سریعتر و با دقت بیشتری باخبر شود این سیستم موجب صرفه جویی در زمان نیز می شود. شرکت ره وب برای این منظور یک سامانه مدیریت کار طراحی کرده است و برای اولین بار آن را در شرکت hatco و شرکت petroarman پیاده سازی کرده است.

چنانچه شما مدیر یک سازمان هستید می توانید برای آشنایی با این سامانه قبل از خرید، با دمویی که ما در اختیار شما می گذاریم کار نمایید.